ถ่ายรูป ..คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ - Inspire English

ถ่ายรูป ..คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ

on April 26, 2016 in Grammar&Vocab

#ถ่ายรูป (คน/สัตว์/ สิ่งของ ) 


#พูดให้คล่อง

ทีมอาจารย์ Inspire English ทุกคนจบการสอนภาษาอังกฤษโดยตรง TEFL และวัดผลการเรียนรู้ตาม CEFR

Inspire English

29/1 อาคารปิยเพลส หลังสวน (อาคารบี) ชั้น 15 ห้อง 15 AB ซอยหลังสวน ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร: 086-445-9536


Newsletter