จำไม่ได้ นึกไม่ออก .. วลีเด็ดพูดอังกฤษ! - Inspire English

จำไม่ได้ นึกไม่ออก .. วลีเด็ดพูดอังกฤษ!

on September 5, 2016 in English for daily life

พูดไม่ถูก จำไม่ได้ นึกไม่ออก !

     #พูดอังกฤษคล่อง

       #หลากวลีเด็ดพูดอังกฤษขั้นเทพ

       #LineID : @inspire-english (อย่าลืมเติม @ข้างหน้านะครับ)

ทีมอาจารย์ Inspire English ทุกคนจบการสอนภาษาอังกฤษโดยตรง TEFL และวัดผลการเรียนรู้ตาม CEFR

Inspire English

29/1 อาคารปิยเพลส หลังสวน (อาคารบี) ชั้น 15 ห้อง 15 AB ซอยหลังสวน ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร: 086-445-9536


Newsletter