5 สำนวนบอกว่าฉันเบื่อ - Inspire English

5 สำนวนบอกว่าฉันเบื่อ

on April 26, 2016 in English for daily life

ภาษาอังกฤษพูดได้ตั้งหลายแบบ
ทีมอาจารย์ Inspire English ทุกคนจบการสอนภาษาอังกฤษโดยตรง TEFL และวัดผลการเรียนรู้ตาม CEFR

Inspire English

29/1 อาคารปิยเพลส หลังสวน (อาคารบี) ชั้น 15 ห้อง 15 AB ซอยหลังสวน ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร: 086-445-9536


Newsletter