เล่นกีฬาประเภทต่างๆ .. ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร - Inspire English

เล่นกีฬาประเภทต่างๆ .. ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร

on August 22, 2016 in English for daily life

หลายคนสับสน Do / GO / Play + Sport … ต้องใช้ยังไง

———————————————————————————————————————————————————————-

     #พูดคล่อง #พูดชัด

———————————————————————————————————————————————————————-         #InspireEnglish #LearningByDoing

ทีมอาจารย์ Inspire English ทุกคนจบการสอนภาษาอังกฤษโดยตรง TEFL และวัดผลการเรียนรู้ตาม CEFR

Inspire English

29/1 อาคารปิยเพลส หลังสวน (อาคารบี) ชั้น 15 ห้อง 15 AB ซอยหลังสวน ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร: 086-445-9536


Newsletter