อดใจไม่ได้ ... สำนวนเด็ดที่ต้องรู้ - Inspire English

อดใจไม่ได้ … สำนวนเด็ดที่ต้องรู้

on August 28, 2016 in English for daily life

สำนวนเด็ดที่ต้องรู้ #อดใจไม่ได้ อดไม่ได้ที่จะ (ทำบางสิ่งบางอย่าง) = Can’t help (+Ving)

     #พูดอังกฤษคล่อง

       #ฝึกแต่งประโยคกันนะครับ

       #LineID : @inspire-english (อย่าลืมเติม @ข้างหน้านะครับ)

ทีมอาจารย์ Inspire English ทุกคนจบการสอนภาษาอังกฤษโดยตรง TEFL และวัดผลการเรียนรู้ตาม CEFR

Inspire English

29/1 อาคารปิยเพลส หลังสวน (อาคารบี) ชั้น 15 ห้อง 15 AB ซอยหลังสวน ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร: 086-445-9536


Newsletter